Od svého vzniku v roce 1998 jsme se zaměřili na poskytování servisu v rámci předtiskové přípravy - hlavní část nabídky tvoří grafické návrhy, sazba, úprava obrazových dat a výroba tiskových desek. Naše studio je vybaveno pracovními stanicemi Apple Macintosh se softwarem Quark a InDesign, pro úpravu snímků Photoshop a vektorovou grafiku Illustrator.

Osvitová jednotka Cron

Osvitová jednotka CRON H je další generací CTP, která spojuje výhody tří zařízení v jednom celku. Díky vyspělé technologii automatického nakládání desek garantuje maximální kvalitu produkce při nízkých pořizovacích nákladech a ceně servisu a údržby.